staff research pub links  home

 

Publications before 1996 (selected):

Grabowska A, Kosmal A, Kowalska D. (Red.). Płaty skroniowe - morfologia, funkcje i ich zaburzenia. PTBUN, Warszawa, 1995 (skrypt)

Grabowska A, Łuczywek E, Fersten E, Herman A, Szatkowska I. Memory impairment in patients with stereotaxic damage to the hippocampus and amygdala. Acta Neurobiol. Exp, 54: 393-403, 1994

Grabowska A, Herman A, Nowicka A, Szatkowska I, Szeląg E. Individual differences in the functional asymmetry of the human brain. Acta Neurobiol. Exp, 54: 155-162, 1994

Budohoska W, Grabowska A. Dwie półkule – jeden mózg. Wiedza Powszechna, „Omega”, Warszawa, 1994

Grabowska A, Yamazaki M. Leworęczność a mózg. Wiedza i Życie, 6: 10-15, 1994

Grabowska A. Diagnoza leworęczności w świetle współczesnych badań nad asymertią mózgową. Psychologia Wychowawcza, 2: 121-136, 1994

Grabowska A. Leworęczność a lateralizacja funkcji wzrokowo-przestrzennych w mózgu. Przegląd Psychologiczny, 37: 301-312, 1994

Fersten E, Szatkowska I, Łuczywek E, Herman A, Grabowska A. Wpływ uszkodzenia przyśrodkowych struktur skroniowych mózgu na pamięć informacji sensorycznej. Studia Psychologiczne, 32: 79-94, 1994

Szatkowska I, Grabowska A, Nowicka A. Hemispheric asymmetry in stimulus size evaluation. Acta Neurobiol. Exp, 53: 257-262, 1993

Herman A, Grabowska A, Dulko S. Transsexualizm and sex-related differences in hemispheric asymmetry. Acta Neurobiol. Exp, 53: 269-274, 1993

Szeląg E, Garwarska-Kolek D, Herman A, Stasiek J. Brain lateralization and severity of stuttering in children. Acta Neurobiol Exp, 53: 263-267, 1993

Grabowska A, Nowicka A, Szatkowska I. Asymmetry in visual evoked potentials to gratings registered in the two hemispheres of the human brain. Acta Neurobiol. Exp., 52: 239-249, 1992

Grabowska A, Szymańska O, Nowicka A, Kwiecień M. The effect of unilateral brain lesions on perception of visual illusions. Behav. Brain Res., 47: 191-197, 1992

Kołtuska B, Grabowska A. Instability of hemispheric asymmetry in dyslexic children. Acta Neurobiol. Exp, 52: 23-29, 1992

Sobótka S, Grabowska A, Grodzicka J, Wasilewski R, Bodohoska W. Hemispheric asymmetry in event-related potentials associated with positive and negative emotions. Acta Neurobiol. Exp., 52: 251-260, 1992

Grabowska A. Wpływ wieku, ręczności oraz płci na asymetrię półkul mózgowych człowieka. Psychologia Wychowawcza, 1-2: 21-30, 1990

Grabowska A, Semenza C, Denes G, Testa S. Impaired grating discrimination following right hemisphere damage. Neuropsychologia, 27: 259-263, 1989

Kołtuska B, Grabowska A. Zróżnicowanie funkcjonalne półkul mózgowych u dzieci dyslektycznych. Przegląd Psychologiczny, 32: 397-410, 1989

Marzi C.A, Grabowska A, Tressoldi P, Bisiacchi P.S. Left hemisphere superiority for visuospatial functions in left-handers. Behav Brain Res., 30: 183-192, 1988

Grabowska A. Visual field differences in the magnitude of the tilt after-effect. Neuropsychologia, 25: 957-963, 1987

Marzi C.A, Tassinari G, Tressoldi P.E, Barry C, Grabowska A. Hemispheric asymmetry in face perception tasks of different cognitive requirement. Hum Neurobiol, 4: 15-20, 1985

Sobotka S, Grabowska A.M. Right hemisphere superiority in the perception of different kinds of non-verbal material. Physiol Bohemoslov, 34: 149-152, 1985

Grabowska A. Lateral differences in the detection of stereoscopic depth. Neuropsychologia, 21: 249-257, 1983

Grabowska A. Specjalizacja półkulowa w zakresie stereoskopowego widzenia głębi. Przegląd Psychologiczny, 26: 621-634, 1983

Radilova I, Grabowska A, Radil-Weiss T, Maras L, Budohoska W. Evoked response correlates of letter recognition. Acta Neurobiol Exp, 40: 1009-1015, 1980

Nencki Institute of Experimental Biology (c) 2017