staff research pub links  home

 


Krystyna Rymarczyk

k.rymarczyk_at_nencki.gov.pl


Position:

Research Associate

Education:

M. Sc. in Psychology, Institute of Psychology, Warsaw University

Ph. D. in Neurophysiology at Nencki Institute of Experimental Biology

Main scientific interest and current research:

neurophysiological basis of language and emotion; recognition of emotion in prosody in right brain damaged patients and normal subjects (lesion studies); the role of dynamics in the perception of facial emotional expressions (emg studies); sex differences in emotional processing

Publications:

Rymarczyk K, Żurawski Ł, Jankowiak-Siuda K, Szatkowska I. Emotional empathy and facial mimicry for static and dynamic facial expressions of fear and disgust. Frontiers in Psychology, 7, 1853: (2016) doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01853

Rymarczyk K, Żurawski Ł, Jankowiak-Siuda K, Szatkowska I.  Do dynamic compared to static facial expressions of happiness and anger reveal enhanced facial mimicry? PLoS One, 11(7): e0158534 (2016)

Jankowiak-Siuda K, Baron-Cohen S, Białaszek W,  Dopierała A, Kozłowska A, Rymarczyk K. Psychometric evaluation of the 'Reading the Mind in the Eyes' test with samples of different ages from a polish population. Studia Psychologica, 58(1): 18-31 (2016)

Jankowiak-Siuda K, Rymarczyk K, Żurawski Ł, Jednoróg K, Marchewka A. Physical attractiveness and sex as modulatory factors of empathic brain responses to pain. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 9: 236 (2015)

Gawryś L, Falkiewicz M, Pilaciński A, Riegel M, Piątkowska-Janko E, Bogorodzki P, Wolak T, Andrysiak R, Królicki L, Kuliński R, Koziorowski D, Janik P, Rymarczyk K, Grabowska A, Kaczmarek L, Szatkowska I. The Neural Correlates of Specific Executive Dysfunctions in Parkinson's Disease. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 74 (4): 465-478 (2014)

Grabowska A, Gut M, Binder M, Forsberg L, Rymarczyk K, Urbanik A. Switching handedness: fMRI study of hand motor control in right-handers, left-handers and converted left-handers. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 72 (4): 439451 (2012)

Szatkowska I, Szymańska O, Marchewka A, Soluch P, Rymarczyk K. Dissociable contributions of the left and right posterior medial orbitofrontal cortex in motivational control of goal-directed behavior. Neurobiology of Learning and Memory, 96 (2): 385391 (2011)

Makowska I., Kłoszewska I.,  Grabowska A., Szatkowska I., Rymarczyk K. Olfactory deficits in normal aging and Alzheimer’s disease in the Polish elderly population. Archives of Clinical Neuropsychology,  26: 270–279 (2011)

Rymarczyk K., Biele C., Grabowska A., Majczyński H. EMG activity in response to static and dynamic facial expressions. International Journal of Psychophysiology, 79: 330333 (2011) 

Jankowiak-Siuda K., Rymarczyk K., Grabowska A. How we empathize with others: A neurobiological perspective. Medical Science Monitor, 17(1): RA18-28 (2011)

Rymarczyk K., Grabowska A. Sex differences in brain control of prosody. Neuropsychologia, 45: 921–930 (2007)

Gut M., Urbanik A.Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A. Brain correlates of right-handedness. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67: 43-51 (2007)

Ulatowska H. K., Rymarczyk K., Kądzielawa D. Processing of proverbs by patients with right hemisphere damage, Acta Neuropsychologica,  1 (4): 414-427 (2003) 

Szeląg E., Kowalska J., Rymarczyk K., Pöppel E. Duration processing in children as determined by time reproduction: implications for a few seconds temporal window. Acta Psychologica, 110: 1-19 (2002) 

Szeląg E., Rymarczyk K., Pöppel E. Conscious control of movements: increase of temporal precision in voluntarily delayed actions. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 61: 175-179 (2001)

Ulatowska H. K., Sadowska M., Kądzielawa D., Kordys J., Rymarczyk K. Linguistic and Cognitive aspects of proverbs processing in aphasia. Aphasiology, 14, (3): 227-250 (2000)

In polish:

Piotrowicz R, Rymarczyk K. Niepełnosprawność intelektualna-neurofizjologiczne zaburzenia rozwoju. W: A. Rozetti, F. Rybakowski (red.), Spektrum autyzmu – neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące (s. 155-177). Łódź-Warszawa: Krajowe Towarzystwo Autyzmu (2015)

Rymarczyk K. Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka – wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego. W: R. Piotrowicz (red.). Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia (s. 80-109). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (2015)

Rymarczyk K, Makowska I, Pałka-Szafraniec K. Plastyczność dorosłej kory mózgowej. Aktualności Neurologiczne, 15 (2): 80-87 (2015)

Rymarczyk K., Makowska I., Pluta A. Ocena wzbudzenia emocjonalnego w schizofrenii. Studia Psychologiczne, 51 (2): 17-28 (2013)

Rymarczyk K., Biele C., Grabowska A. Różnice płciowe w ocenie intensywności mimicznych ekspresji: złości i radości. Studia Psychologiczne, 48 (4): 47-55 (2010)

Rymarczyk K., Biele C., Majczyński H. Rola dynamiki w percepcji ekspresji emocjonalnych. Studia Psychologiczne, 47 (3): 53-64 (2009)

Makowska I., Rymarczyk K., Kłoszewska I. Procesy emocjonalne w schizofrenii. Psychiatria i Psychologia Kliniczna,  3: 164-169 (2008)

Grabowska A., Rymarczyk K. Czy możliwa jest dobra diagnoza dysleksji? Polskie Towarzystwo Dysleksji. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego, 31: 22-30 (2006)

Rymarczyk K. „Mózgowe mechanizmy prozodii” Polskie Towarzystwo Dysleksji. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego, 29: 106-120 (2004)

Grabowska A., Rymarczyk K. „Dysleksja: od badań mózgu do praktyki” (redakcja książki) (2004)

Rymarczyk K. Emocje a płeć. Kosmos, 46 (3): 393-403 (2003)

Grabowska A., Nowicka A., Szatkowska I., Bednarek D., Rymarczyk K. Dwie strony ludzkiego mózgu. Działalność Naukowa PAN, Wybrane zagadnienia 14, 52-54 (2002)

Conference abstracts:

Rymarczyk K, Żurawski Ł. How Would Motion Improve Perception of Facial Expressions? The Global Symposium on Social Sciences, Thailand, Conference Proceedings, pp. 178 (2014)

Rymarczyk K, Żurawski Ł. Emotion - Specific Neural Substrates in Facial Mimicry for Static and Dynamic Stimuli. The 3rd International Conference on Social Sciences, Indonesia, Conference Proceedings, pp. 486-487 (2014)

Rymarczyk K., Żurawski L. The effect of dynamics on perception basic emotions from natural faces. 3rd Annual Conference on Management and Social Science, Taipei, Taiwan, Conference Proceedings, pp. 327 (2013)

Rymarczyk K., Żurawski L., Jankowiak-Siuda K. The relation between emotion empathy and facial muscle activity. 41st Annual Meeting International Neuropsychological Society, Waikoloa, USA, Conference Abstracts, pp. 158 (2013).

Rymarczyk K., Makowska I. Processing of emotional information in schizophrenia: relation to olfactory deficits. 30th International Congress of Psychology, International Journal of Psychology, Vol. 47, Supplement, pp. 575 (2012)

Rymarczyk K., Jankowiak-Siuda K., Majczynski H. Sex Differences in Facial Imitation- EMG Study. The International Neuropsychological Society Mid-Year Meeting/ASSBI 4th Pacific Rim Conference Abstracts Presented, Auckland, New Zealand (2011)

Rymarczyk K. Plastyczny mózg,. Materiały konferencyjne: I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej - ujęcie interdyscyplinarne, str. 59-64. Warszawa, Listopad, 2010.

Makowska I., Rymarczyk K., Pluta A. Olfactory identification and emotional processing in schizophrenia, Journal of the International Neuropsychological Society, Vol. 16, Issue S2, November, (2010)

Rymarczyk K., Biele C., Majczyński H., Gut M., Jankowiak-Siuda K., Grabowska A. EMG activity in response to dynamic and static facial expression. 9th Internationall Congress of the Polish Neuroscience Society, Acta Neurobiologiae Experimentalist. 69, 3, str. 372,  (2009)

Rymarczyk K., Jankowiak-Siuda K., Majczyński H., Biele C., Grabowska A. Dynamic facial expressions- EMG study. 41st European Brain and Behaviour Society Meeting. doi: 10.3389/conf.neuro.08.2009.09.285 (2009)

Gut M., Urbanik A., Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J., Grabowska A. Plastic changes in the functional brain organisation induced by forced right-handedness - fMRI study Neuroradiology, vol. 50, supplement 1, str. 31, (2008)

Biele C., Rymarczyk K.Majczynski H., Widenska D., Grabowska A. Facial electromyographic responses to dynamic and static facial expressions of emotions.  Program No. 739.13. Abstract Viewer/Itinerary Planner. San Diego, Ca: Society for Neuroscience (2007)

Gut M., Urbanik A.Forsberg L., Binder M., Rymarczyk K., Sobiecka B., Kozub J.Siennicka K., Grabowska A. The fMRI study on the brain organization of motor functions in right-handers, left-handers and subjects switched from left- to right-handedness. ESMRMB 23rd Annual Meeting, September 21-23, Warsaw, Poland  (2006)

Biele C.Rotkiewicz A.Rymarczyk K.Majczyński H., Krejtz I. The EMG reactions to emotional stimuli in depression and anxiety. Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, September, Warsaw, Poland (2006)

Rymarczyk K.Grabowska A. Prosody processing in brain-damaged patients. Program No. 536.18. Abstract Viewer/Itinerary Planner. Washington, DC: Society for Neuroscience (2005)

Rymarczyk K., Biele C., Grabowska A.Widenska D. The role of dynamics in the perception of facial emotional expressions. 37 th Annual General Meeting of the European Brain and Behaviour Society. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 65, Suplement: pp.85 (2005)

Rymarczyk K.,  Grabowska A. Gender differences in emotional prosody. Annual General Meeting of the European Brain and Behaviour Society, 2003, Acta Neurobiologiae Experimentalis, 63, Suplement: 3, pp.27, (2003)

Rymarczyk K., Grabowska A. Sex differences in brain control of prosody. Polish Neuroscience Society Sixth International Congress  Acta Neurobiologiae Experimentalis, 63:3, pp.286 (2003)

Rymarczyk K., Grabowska A. Sex differences in the development of prosodic abilities. Abstracts of European Research Conference: Brain Development and Cognition in Humans Infants: Normal and Abnormal Cortical Functional Specialization, pp.70 (2000)

Coopereting persons:

Iwona Makowska

 

 

Nencki Institute of Experimental Biology (c) 2017