staff research pub links  home


 


Iwona Szatkowska

i.szatkowska_at_nencki.gov.pl

Position

Research Associate

Education

M. Sc. in Biology at  Warsaw University

Ph. D. in Neurophysiology at Nencki Institute of Experimental Biology

Main scientific interest and current research

Memory, functions of the prefrontal cortex, lateralization of cognitive functions

Publications:

Sarzyńska J, Falkiewicz M, Riegel M, Babula J, Margulies DS, Nęcka E, Grabowska A, Szatkowska I. More intelligent extraverts are more likely to deceive. PLoS One, 12(4): e0176591, 2017

Bielski K, Falkiewicz M, Kolada E, Szatkowska I. Metody przeżyciowego (in vivo) określania organizacji ciała migdałowatego u ludzi – aktualny stan wiedzy.  Aktualności Neurologiczne, 16(4): 187-193, 2016

Rymarczyk K, Żurawski Ł, Jankowiak-Siuda K, Szatkowska I. Emotional empathy and facial mimicry for static and dynamic facial expressions of fear and disgust. Frontiers in Psychology, 7: 1853, 2016

Rymarczyk K, Żurawski Ł, Jankowiak-Siuda K, Szatkowska I.  Do dynamic compared to static facial expressions of happiness and anger reveal enhanced facial mimicry? PLoS One, 11(7): e0158534, 2016

Falkiewicz M, Sarzynska J, Babula J, Szatkowska I, Grabowska A, Necka E. Explicit instructions increase cognitive costs of deception in predictable social context. Frontiers in Psychology, 6: 1863, 2015

Gawryś L, Falkiewicz M, Pilaciński A, Riegel M, Piątkowska-Janko E, Bogorodzki P, Wolak T, Andrysiak R, Królicki L, Kuliński R, Koziorowski D, Janik P, Rymarczyk K, Grabowska A, Kaczmarek L, Szatkowska I.The Neural Correlates of Specific Executive Dysfunctions in Parkinson's Disease. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 74(4): 465-478, 2014

Marchewka A, Jednorog K, Falkiewicz M, Szeszkowski W, Grabowska A, Szatkowska I. Sex, Lies and fMRI-Gender Differences in Neural Basis of Deception. PLoS One, 7(8): e43076, 2012

Szatkowska I, Szymańska O, Marchewka A, Soluch P, Rymarczyk K. Dissociable contributions of the left and right posterior medial orbitofrontal cortex in motivational control of goal-directed behavior. Neurobiology of Learning and Memory, 96(2): 385-391, 2011

Makowska I, Kłoszewska I.,  Grabowska A., Szatkowska I., Rymarczyk K.
Olfactory deficits in normal aging and Alzheimer’s disease in the Polish elderly population. Archives of Clinical Neuropsychology, 26: 270–279, 2011

Szatkowska I., Bogorodzki P., Wolak T., Marchewka A., Szeszkowski W. The effect of motivation on working memory: an fMRI and SEM study. Neurobiology of Learning and Memory, 90: 475-478, 2008 

Gawrys L., Szatkowska I., Jamrozik Z., Janik P., Freidman A., Kaczmarek L. Nonverbal deficits in explicit and implicit memory of Parkinson's disease patients. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 68: 58-72, 2008

Szatkowska I., Szymańska O., Bojarski P., Grabowska A. Cognitive inhibition in patients with medial orbitofrontal damage. Experimental Brain Research 181(1): 109-115, 2007

Nowicka A., Marchewka A., Szatkowska I. Lateralization of repetition effects in event-related potentials to words in left- and right-handed women. Neuroscience Letters, 393: 150-154, 2006

Szatkowska I. Udział podstawnej kory przedczołowej w pamięci operacyjnej. Studia Psychologiczne, 43: 29-36, 2005

Szatkowska I, Szymańska O, Grabowska A. The role of the human ventromedial prefrontal cortex in memory for contextual information. Neuroscience Letters, 364(2): 71-75, 2004

Nowicka A, Szatkowska I. Memory-induced modulation of event-related potentials in frontal cortex of human subjects: a divided visual field study. Neuroscience Letters, 359: 171-174, 2004

Szatkowska I. Wyparcie bez oparcia. Charaktery, 3: 26-27, 2004

Szatkowska I, Grabowska A, Szymańska O. Memory for object and object-location after lesions to the ventromedial prefrontal cortex in humans. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 63: 31-38, 2003

Szatkowska I, Nowicka A. Nie wie lewa półkula, co czyni prawa. Charaktery, 3: 10-15, 2002

Szatkowska I. Wykrywacz fałszywych wspomnień. Charaktery, 3: 24-25, 2002

Grabowska A, Nowicka A, Szatkowska I, Bednarek D, Rymarczyk K. Dwie strony ludzkiego mózgu. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, 14: 52-54, 2002

Szatkowska I, Grabowska A, Szymańska O. Evidence for the involvement of the ventro-medial prefrontal cortex in a short-term storage of visual images. NeuroReport, 12: 1187-1190, 2001

Grabowska A, Nowicka A, Szymańska O, Szatkowska I. Subjective contours illusion: sex related effect of unilateral brain damage. NeuroReport, 12: 2289-2292, 2001

Szatkowska I, Grabowska A, Szymańska O. Phonological and semantic fluencies are mediated by different regions of the prefrontal cortex. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 60: 503-508, 2000

Szatkowska I. Pamięć operacyjna: integracyjna rola kory przedczołowej. Przegląd Psychologiczny, 42: 151-165, 1999

Łuczywek E, Herman A, Fersten E, Szatkowska I, Grabowska A, Mempel E. Wpływ stereotaktycznych uszkodzeń przyśrodkowych struktur skroniowych na zapamiętywanie materiału prezentowanego w sposób sukcesywny i symultatywny. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 30: 101-112, 1996

Szatkowska I, Szymańska O, Bednarek D, Skowrońska R, Grabowska A. Disturbances in time limited storage of sensory information after right temporal lobectomy. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 56: 259-262, 1996

Grabowska A, Herman A, Nowicka A, Szatkowska I, Szeląg E. Individual differences in the functional asymmetry of the human brain. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 54: 155-162, 1994

Grabowska A, Łuczywek E, Fersten E, Herman A, Szatkowska I. Memory impairment in patients with stereotaxic lesions to the hippocampus and amygdala. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 54: 393-403, 1994

Szatkowska I, Grabowska A, Nowicka A. Hemispheric asymmetry in stimulus size evaluation. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 53: 257-262, 1993

Grabowska A, Nowicka A, Szatkowska I. Asymmetry in visual evoked potentials to gratings registered in the two hemispheres of the human brain. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 52: 239- 249, 1992

Conference abstracts:

Gawrys L., Szatkowska I., Pilacinski A., Piatkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., Friedman A., Sienkiewicz J., Koziorowski D., Janik P., Jamrozik Z., Królicki L., Andrysiak R., Kulinski R., Kaczmarek L. (2009).  Parkinson’s disease leads to distorted interaction of episodic and working memory systems.9th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Acta Neurobiologiae Experimentalist. 69 (3), 344.

Szatkowska I., Szymanska O., Marchewka A., Soluch P. (2009). The effect of motivation on working memory: A role of medial orbitofrontal cortex. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 41st European Brain and Behaviour Society Meeting. doi: 10.3389/conf.neuro.08.2009.09.318.

Pilacinski A., Wolak T., Grabowska A., Królicki L., Szatkowska I. Sex differences in implicit memory: an fMRI study using the weather prediction probabilistic classification task. 9th International Congress of the Polish Neuroscience Society, Acta Neurobiologiae Experimentalist. 69 (3),  368.

Bielecki M., Bogorodzki P., Szatkowska I., Pilaciński A., Gawryś L., Kaczmarek L., Friedman A., Sienkiewicz J., Kuliński R., Andrysiak R., Królicki L. (2008). A multi-subject group comparisons toolbox for DTI data - a validation study on Parkinson’s disease. ESMRMB.

Szatkowska I., Bogorodzki P., Jednoróg K., Marchewka A., Wolak T. (2007). Differential contributions of the medial orbitofrontal cortex and the striatum to reward processing in humans. Society for Neuroscience, San Diego.

Jednoróg K., Szatkowska I., Marchewka A., Wolak T., Bogorodzki P. (2007). Functional dissociation within a reward system in humans. PTBUN , Acta Neurobiologiae Experimentalis, 67 (3), 321.

Szatkowska I., Bogorodzki P., Wolak T., Marchewka A., Szeszkowski W. (2007). The neural system that links motivation and cognition in humans. Conference on Imaging in Neuroscience,  Tromso,  12.

Szatkowska I., Marchewka A., Wolak T., Bogorodzki P. (2006). The effect of motivation on working memory: a study with fMRI and structural equation modeling. EWOMS-3 (3rd European Working Memory Symposium, Genova, 3.

Marchewka  A., Szatkowska I., Wolak T., Bogorodzki P. (2006). Integrating motivation with executive functions in the prefrontal cortex: an fMRI study. Fens Forum Abstracts., Vienna.

Szatkowska I., Bogorodzki P., Marchewka A., Wolak T. (2006). A motivation driven executive functions: structural equation modeling in the prefrontal cortex. ESMRMB 2006 (European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, 23rd Annual Meeting, Warsaw), 602. 

Soluch P., Szymańska O,, Wolak T., Szatkowska I., Marchel A., Rysz A., Majkowska-Zwolińska B., Kurjata R., Orzechowski M., Szeszkowski W., Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E. (2006). Badania czynnościowe w przedoperacyjnej diagnostyce OUN u osób z wysokim prawdopodobieństwem atypowego wzorca organizacji strukturalnej i funkcjonalnej mózgu. X Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego: "Neuropsychologia u progu XXI wieku", Lublin, str. 65-66.

Szatkowska I. Szymańska O., Bojarski P. (2005) The human medial orbitofrontal cortex is involved in the selection of task-relevant information. [w:] Neurobiology and Modulation of Memory Formation, (s. 39). The Brain and Behavior Research Center, University of Haifa, Israel.

Nowicka A., Marchewka A., Szatkowska I. (2005) Lateralization of repetition effects in event-related potentials to words in left- and right-handed women. 37 th Annual General Meeting of the European Brain and Behaviour Society. Dublin, Ireland, 24-28 September 2005, Acta Neurobiologiae Experimentalis, 65, pp. 71

Szatkowska I., Szymańska O., Bojarski P., Grabowska A. (2005) The contribution of the ventromedial prefrontal cortex to the stimulus-based attentional switching. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 65, 92-93 

Wróbel A, Rydz A, Szatkowska I, Bekisz M. (2004). Alpha and beta EEG correlates of attentional visual processing. FENS Forum Abstacts,  vol. 2, A077, 16

Szatkowska I, Szymańska O., Grabowska A (2003) Memories for general and specific information are mediated by distinct regions of the prefrontal cortex. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 63: 285

Nowicka A., Szatkowska I. (2003) Event-related potentials for new and repeated words: a divided visual field study. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 63: 285

Nowicka A., Szatkowska I. (2003) Lateralization ofelectrophysiological correlates of memory. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 63: 71

Nowicka A., Szatkowska I. (2002) Sex-related differences in the modulation of event-related potentials by word repetition. Abstract book of the 3 rd Forum of European Neuroscience, Paris, 13-17 July, p. 26

Szatkowska I, Szymańska O., Skotnicka M. Grabowska A. (2002) Udział brzuszno-przyśrodkowych okolic kory przedczołowej w pamięci wzrokowej. Materiały Zjazdowe XXXI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Lublin, 5-8 wrzesień, str. 262

Szatkowska I, Szymańska O., Grabowska A. (2001) Medial orbitofrontal cortex is critical for the maintenance of temporal order in memory. Abstracts of the 3 rd International Conference on Memory, Walencja, 16-19 lipiec, p. 78

Szymańska O, Szatkowska I, Skotnicka M, Bojanowski K, Bojarski P. (2000) Częściowa resekcja zakrętu prostego a pamięć deklaratywna. Materiały Zjazdowe Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Białystok 14-16 wrzesień, str. 112-113

Szatkowska I, Grabowska A. Szymańska O (1999). Ventro-medial prefrontal cortex plays an important role in object-recognition memory. Neural Plasticity Abstracts of the 31 st Annual Meeting of the EBBS, Suppl 1: 108

Szatkowska I, Grabowska A. Szymańska O. (1998). Dissociation between object and object -in-place memory: Study on patients with partial resection of gyrus rectus. International Journal of Psychophysiology, 30: 375

Szatkowska I, Grabowska A. (1997). The differential contribution of the magnocellular and parvocellular channels in the processing of visual information in the two hemispheres of the human brain. Experimental Brain Research, 117: 69

Szatkowska I, Szymańska O., Skowrońska R., Bednarek D., Grabowska A. (1995). Right temporal lobe damage impairs sensory storage of visual information. Perception 24, Suppl. 120 

Szatkowska I, Bednarek D., Szymańska O., Fersten E., Skowrońska R., Łuczywek E., Herman A., Grabowska A. (1995) The effect of small and large temporal lobe lesions on the sensory storage of visual information. European Journal of Neuroscience, Suppl. 8: 181

Szatkowska I, Bednarek D., Szymańska O., Skowrońska R., Grabowska A. (1995). Temporal lobe structures are essential for time limited storage of sensory information. Acta Neurobiologiae Experimentalis, Suppl, 55: 23

Szatkowska I, Fersten E., Łuczywek E. (1994). The effect of focal hippocampal and amygdalar lesions on the storage of unilaterally presented visual information. European Journal of Neuroscience, Suppl. 7: 114

Szatkowska I, Grabowska A. (1993). Role of visual information storage in eliciting hemispheric asymmetry. Perception 22, Suppl. 124

Szatkowska I, Grabowska A. (1993). The lability of hemispheric asymmetry in the course of visual information processing. European Journal of Neuroscience, Suppl. 6: 155

Szatkowska I, Grabowska A. (1992). Hemispheric asymmetry in stimulus size evaluation. European Journal of Neuroscience, Suppl. 5: 286

Szatkowska I, Grabowska A. (1992). The dynamics of hemispheric asymmetry in the process of stimulus size evaluation. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 52: 190

Other activities:

Translated book: Sally P. Springer, Georg Deutsch. Left brain, right brain: Perspectives from cognitive neuroscience (Lewy mózg, prawy mózg: z perspektywy neurobiologii poznawczej, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, IV kwartał 2004)

Lecture during conference “Functional neuroimaging in neurology and psychiatry”, 2003, Warsaw, Poland; title of lecture: “Neuroimaging of episodic memory”

Lecture during Brain Awareness Week 2003, Warsaw, Poland; title of lecture: "False memory detection"

Organizer of Brain Awareness Week, 2002, Warsaw, Poland

Lecture during Science Festival 2002, Warsaw, Poland; title of lecture: “How to recognize the liar?”

 

 

Nencki Institute of Experimental Biology (c) 2017