staff research pub links home

 


Archive news:
Zapraszamy do udziału w badaniach mózgu:

Pracownia Psychofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (IBD PAN) prowadzi badania nad mózgowymi przyczynami dysleksji u dzieci. Nasze badania wykonywane są za pomocą nowoczesnych, etycznych i nieinwazyjnych metod badawczych (rezonans magnetyczny), a ich celem jest wyodrębnienie podtypów dysleksji rozwojowej.

http://www.facebook.com/event.php?eid=228611253827337


It is our pleasure to invite you to the Mid-Year Meeting of the International Neuropsychological Society which will be held in Krakow, Poland, June 30-July 3, 2010 (INS homepage: http://www.the-ins.org  Polish homepage: http://www.the-ins.pl).

The theme of the meeting will be “Developing Connections Between Neuropsychology and Neuroscience”. This theme has been selected to stimulate the submission of work that focuses on integrating clinical/applied approaches and experimental approaches to neuroscience. As you will see, we have assembled an exciting program that will build on this theme.

Krakow is a beautiful city listed on the UNESCO World Cultural Heritage List and Jagiellonian University belongs to the oldest universities in Europe. Please visit: www.krakow.pl/en/ <http://www.krakow.pl/en/>  and www.uj.edu.pl/index.en.html

 

Detailed instructions for symposia and poster/paper submissions are available on the submission website http://www.the-ins.org/call-for-abstracts

Deadline for abstract submission: February 19, 2010
Program highlights:

 • M. Merzenich: Brain training-based therapeutics.  Progress & prospects
 • G. Hynd: Developmental to child to pediatric neuropsychology: Evolution of practice and research
 • S. Rao: Preclinical detection of neurodegenerative disorders
 • M. Kossut: Learning-induced brain plasticity
 • J. Gabrieli: Brain basis of dyslexia
 • G. Rizzolatti: The mirror mechanism: Interpretations and misinterpretations
 • C. Semenza: When clinical work drives research in cognitive neuroscience: Examples in the domains of language and math
 • Ch. Gross: Konorski and contemporary visual neuroscience
 • E. Goldberg: Novelty, ambiguity and the frontal lobes
 • T. Akhutina: The Lurian neuropsychology: Past, present and future
 • B. Dreher: Jerzy Konorski, one of the great integrative neuroscientists of the 20th century
 • Monsch: Neuropsychology at work in MCI and dementia 

We are looking forward to seeing you in Krakow in July 2010!

INS President: Stephen Rao

Program Co-Chairs: Anna Grabowska & Peter Arnett  
Director of Continuing Education: Jennifer Manly
Local Steering Committee Chairs: Emilia Lojek & Piotr Wolski


The conference was held under honorary patronage of the Rector of the Jagiellonian University with support of the Jagiellonian University, Warsaw University, Nencki Institute of Experimental Biology and Warsaw School of Social Sciences and Humanities.

The theme of the meeting was “Developing Connections Between Neuropsychology and Neuroscience”. This theme has been selected to stimulate the submission of work that focuses on integrating clinical/applied approaches and experimental approaches to neuroscience.

Around 500 participants from 37 countries attended the meeting.

The conference was preceded by Continuing Education Workshops focusing on translational aspects of scientific achievements to clinical neuropsychology.

 

Scientific Program Committee Co-Chairs: Anna Grabowska & Peter Arnett

Director of Continuing Education: Jennifer Manly
Local Steering Committee Chairs: Emilia Lojek & Piotr Wolski

 

Special events coorganized/co-sponsored by the Nencki Institute:

 

 1. Plenary lecture by Małgorzata Kossut: Learning Induced Brain Plasticity
 2. Invited Luria/Konorski Symposium

The intention of this symposium was to look from the perspective of the modern science on Luria and Konorski ideas that were the milestones in the development of neuroscience and neuropsychology.

Participants:

Charles Gross, Princeton University, USA

Bogdan Dreyer, University of Sidney, Australia

Elkhonon Goldberg, NYU School of Medicine, USA

Tatiana Akhutina, Moscow State University, Russia

 

Anita Cybulska-Kłosowicz from the Nencki Institute was a winner of Nelson Butters Award – presented for the best submission by a postdoctoral fellow: “Involvement of Retrosplenial and Anterior Cingulate Cortex in Classical Conditioning”: Co-authors: A. Brzezicka, R. Zakrzewska, M. Kossut

 

W dniu 15 października 2008 z okazji jubileuszu 90-lecia Instytutu Nenckiego odbędzie się konferencja "Obrazowanie funkcji i struktury mózgu: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?"  w sali konferencyjnej na I piętrze.

Wiecej informacji oraz  program konferencji na stronie: www.neuroobrazowanie.pl

Dn. 13 - 14 października 2007 odbędzie się w SWPS konferencja naukowo-dydaktyczna „Zobaczyć pracę mózgu: obrazowanie procesów psychicznych w normie i patologii”. Konferencja ta jest pierwszą imprezą zorganizowaną w ramach niedawno zawiązanej współpracy pomiędzy SWPS a Instytutem Nenckiego PAN. Oprócz wykładów przedstawiających najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań nad mózgowym podłożem funkcji psychicznych przeprowadzone zostaną warsztaty. Umożliwią one poznanie metod neuroobrazowania od strony technicznej, przedstawią techniki obróbki danych (uczestnicy samodzielnie będą wykonywać takie analizy) oraz ukażą, jak te dane można wykorzystać.

Aby uzyskać wiecej informacji na temat warszatatów napisz  na adres : 
a.marchewka(at)nencki.gov.pl

Plakat konferencja

Photos from the conference


New equipment in our Lab (2007)

 

128 channel EEE - BrainProduct

ViSaGe Visual Stimulus Generator - Cambrige Research System

Eyetracker - ISCAN

 

 

Dyslexia: from neuroscience to practice.

International Conference „DYSLEXIA: FROM NEUROSCIENCE TO PRACTICE” took place in Warsaw on 3-5 September 2004

Venue: Palace of Culture, Concert Hall (VI floor), Plac Defilad 1, Warsaw, Poland

See photos from the conference

Organizers:
• Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences (A. Grabowska), 3 Pasteur St., 02-093 Warsaw, Poland;
• Polish Dyslexia Association – The Central Council (M. Bogdanowicz) and Warsaw Section (W. Brejnak)
The conference was sponsored by the Vth Framework Programme of the European Commission (Centre of Excellence – BRAINS at the Nencki Institute, WP8: “From Lab to Applied Psychology”)

Aim:
The aim of the conference was to present recent developments in neurobiological foundation of dyslexia and, based upon those findings, to explore future directions in the early diagnosis and remediation procedures. Lectures were given by outstanding researchers in the field of neurobiology of dyslexia. They addressed the question of neural substrates of dyslexic disorder from the perspective of neuroimaging, psychophysics, oculomotor recordings, evoked potential and neuroanatomy studies. This was complemented with an overview of diagnostic and therapeutic programmes related to findings in those fields.

Invited lectures:
M. Bogdanowicz, Gdansk, Poland
A. J. Fawcett, Sheffield, GB
M. Habib, Marseille, France
S. Heim, Julich, Germany
P. Jaskowski, Bydgoszcz, Poland
M. Lorusso, Lecco, Italy
R. K. Olson, Boulder, USA
M. J. Snowling, Heslington, GB
A. Sayles, Dublin, Ireland (President of European Dyslexia Association)
J. Stein, Oxford, GB
A. Grabowska, D. Bednarek Warsaw, Poland

Participants:
The conference was addressed mainly to practitioners (psychologists, clinicians, teachers, social workers). During the conference they were acquainted with recent neurobiological knowledge hardly available beyond specialised scientific publications. On-line translation was provided. Around 550 participants attended the conference but there were much more interested individuals, who could not be registered due to shortage of space.

For further details please visit the conference homepage : http://www.dyslexia-conference.org/

All participants received a book "Dysleksja: od badań mózgu do praktyki" ("Dyslexia: from neuroscience to practice" Ed. A. Grabowska, K. Rymarczyk) which was published specially for the conference needs. It contains reviews of recent findings in neurobiology of dyslexia, and shows the main explanatory ideas in this field. It contains 9 chapters written by the conference speakers. The book is the first publication ofthat type in Polish.

 

 

Nencki Institute of Experimental Biology (c) 2017